Категорија: Фотонапонски системи

ID на производот: 20910

Производ тип: Eco Line Full Black M72/190W


icon
Во залиха
SKU
mk_Photovoltaic_systems_LUXOR070
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

100 %
100 % електрична енергија произведена од обновлив извор на енергија

Технички податоци


Име и тип на производот Eco Line Full Black M72/190W
Моќност [W] 190
Категорија на сертификатот Фотонапонски системи
Ефикасност на ќелиите [%] 15,61
Големина на ФН панел [m²] 1
Производител LUXOR SOLAR

Критериуми за прифатливост


  • Ефикасност на панел >= 14%
Соларен фотоволтаичен панел