Категорија: Фотонапонски системи

ID на производот: 20839

Производ тип: Vision 36M glass


icon
Во залиха
SKU
mk_Photovoltaic_systems_SolarWatt015
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

100 %
100 % електрична енергија произведена од обновлив извор на енергија

Технички податоци


Име и тип на производот Vision 36M glass
Моќност [W] 165
Категорија на сертификатот Фотонапонски системи
Ефикасност на ќелиите [%] 15,20
Големина на ФН панел [m²] 1
Производител SOLAR WATT

Критериуми за прифатливост


  • Ефикасност на панел >= 14%
Соларен фотоволтаичен панел