Категорија: Фотонапонски системи

ID на производот: 9185

Производ тип: RUUKKI Liberta Solaren Panel


icon
Во залиха
SKU
mkd_Photovoltaic systems_RUUKKI101
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

100 %
100 % електрична енергија произведена од обновлив извор на енергија

Технички податоци


Име и тип на производот RUUKKI Liberta Solaren Panel
Моќност [W] 146
Категорија на сертификатот Фотонапонски системи
Ефикасност на ќелиите [%] 17,70
Големина на ФН панел [m²] 1
Производител RUUKKI

Критериуми за прифатливост


  • Ефикасност на панел >= 14%
Соларен фасаден панел за надворешни ѕидови на објекти