Категорија: Сончеви колектори за топла вода

ID на производот: 9188

Производ тип: Hoval UltraSol eco V


icon
Во залиха
SKU
mkd_Solar water heaters_HOVAL003
RON 1,00
You save RON 0 p.a.

Заштеди

65 %
Просечно домаќинство може да заштеди околу 65 % од годишната потрошувачка на енергија за подготовка на топла вода

Технички податоци


Име и тип на производот Hoval UltraSol eco V
Моќност [W] 4
Категорија на сертификатот Сончеви колектори за топла вода
Големина на сончевиот колектор [m²] 2,52
Коефициент на ефикасност [%] 79
Вид на технологија Рамни колектори
Производител HOVAL

Критериуми за прифатливост


  • Коефициент на ефикасност >=75%
Рамен плочаст колектор за греење и припрема на санитарна топла вода