Вентилација


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Ventilation
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 9269

  Производ тип: Daikin Modular light AHU 7
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Вентилација со повраток на топлина

  Заштеди:

  78 %
  An average household can save around 78 % of the annual energy consumption for ventilation

  Енергетско означување: A
  Капацитет [m³/h]: 3,200
 2. Ventilation
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 9268

  Производ тип: Daikin Modular light AHU 6
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Вентилација со повраток на топлина

  Заштеди:

  78 %
  An average household can save around 78 % of the annual energy consumption for ventilation

  Енергетско означување: A
  Капацитет [m³/h]: 2,300
 3. Ventilation
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 9267

  Производ тип: Daikin Modular light AHU 5
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Вентилација со повраток на топлина

  Заштеди:

  78 %
  An average household can save around 78 % of the annual energy consumption for ventilation

  Енергетско означување: A
  Капацитет [m³/h]: 1,500
 4. Ventilation
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 9266

  Производ тип: Daikin Modular light AHU 4
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Вентилација со повраток на топлина

  Заштеди:

  78 %
  An average household can save around 78 % of the annual energy consumption for ventilation

  Енергетско означување: A
  Капацитет [m³/h]: 1,200
 5. Ventilation
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 9265

  Производ тип: Daikin Modular light AHU 3
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Вентилација со повраток на топлина

  Заштеди:

  78 %
  An average household can save around 78 % of the annual energy consumption for ventilation

  Енергетско означување: A
  Капацитет [m³/h]: 750
 6. Ventilation
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 9264

  Производ тип: Daikin Modular light AHU 2
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Вентилација со повраток на топлина

  Заштеди:

  78 %
  An average household can save around 78 % of the annual energy consumption for ventilation

  Енергетско означување: A
  Капацитет [m³/h]: 450
 7. Ventilation
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 9263

  Производ тип: Daikin Modular light AHU 1
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Вентилација со повраток на топлина

  Заштеди:

  78 %
  An average household can save around 78 % of the annual energy consumption for ventilation

  Енергетско означување: A
  Капацитет [m³/h]: 300
 8. Ventilation
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 9262

  Производ тип: Daikin VAM2000FC
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Вентилација со повраток на топлина

  Заштеди:

  78 %
  An average household can save around 78 % of the annual energy consumption for ventilation

  Енергетско означување: A
  Капацитет [m³/h]: 2,000
 9. Ventilation
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 9261

  Производ тип: Daikin VAM1500FC
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Вентилација со повраток на топлина

  Заштеди:

  78 %
  An average household can save around 78 % of the annual energy consumption for ventilation

  Енергетско означување: A
  Капацитет [m³/h]: 1,500
 10. Ventilation
  Производител: DAIKIN

  ID на производот: 9260

  Производ тип: Daikin VAM1000FC
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Вентилација со повраток на топлина

  Заштеди:

  78 %
  An average household can save around 78 % of the annual energy consumption for ventilation

  Енергетско означување: A
  Капацитет [m³/h]: 1,000
Страна
по страна
Поставете надолен смер