Минерална волна


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Insulation
  Производител: KNAUF INSULATION

  ID на производот: 14094

  Производ тип: Knauf Insulation NaturBoard EXTRA
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  NaturBoard POD EXTRA минерална камена волна

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 37.000
  Дебелина [mm]: 20
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 600
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.85
 2. Insulation
  Производител: KNAUF INSULATION

  ID на производот: 14091

  Производ тип: Knauf Insulation NaturBoard POD PLUS
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  NaturBoard POD PLUS минерална камена волна

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 39.000
  Дебелина [mm]: 20
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 600
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.95
 3. Insulation
  Производител: FIBRAN SA

  ID на производот: 13720

  Производ тип: ФИБРАНгео Б 051
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камена волна за под

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 35.000
  Дебелина [mm]: 20
  Должина [mm]: 1,200
  Ширина [mm]: 600
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.75
 4. Insulation
  Производител: FIBRAN SA

  ID на производот: 13700

  Производ тип: ФИБРАНгео Б 001
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камена волна повеке наменска плоча

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 33.000
  Дебелина [mm]: 20
  Должина [mm]: 1,200
  Ширина [mm]: 600
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.65
 5. Insulation
  Производител: FIBRAN SA

  ID на производот: 13689

  Производ тип: ФИБРАНгео Б 570
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камена волна за вентилирана фасада

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 33.000
  Дебелина [mm]: 20
  Должина [mm]: 1,200
  Ширина [mm]: 600
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.65
 6. Insulation
  Производител: KNAUF INSULATION

  ID на производот: 14095

  Производ тип: Knauf Insulation NaturBoard EXTRA
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  NaturBoard POD EXTRA минерална камена волна

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 37.000
  Дебелина [mm]: 30
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 600
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.23
 7. Insulation
  Производител: KNAUF INSULATION

  ID на производот: 14092

  Производ тип: Knauf Insulation NaturBoard POD PLUS
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  NaturBoard POD PLUS минерална камена волна

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 39.000
  Дебелина [mm]: 30
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 600
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.30
 8. Insulation
  Производител: KNAUF INSULATION

  ID на производот: 14084

  Производ тип: Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  NaturBoard VENTACUSTO минерална камена волна

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 35.000
  Дебелина [mm]: 30
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 600
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.17
 9. Insulation
  Производител: KNAUF INSULATION

  ID на производот: 14077

  Производ тип: Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  NaturBoard VENTACUSTO минерална камена волна

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 35.000
  Дебелина [mm]: 30
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 600
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.17
 10. Insulation
  Производител: KNAUF INSULATION

  ID на производот: 14070

  Производ тип: Knauf Insulation NaturBoard VENTI/30
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  NaturBoard VENTI минерална камена волна

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 35.000
  Дебелина [mm]: 30
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 600
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.17
Страна
по страна
Поставете надолен смер
Популарни производи