Минерална волна


Страна
по страна
Поставете надолен смер
 1. Insulation
  Производител: FIBRAN SA

  ID на производот: 13721

  Производ тип: ФИБРАНгео Б 051
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камена волна за под

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 35.000
  Дебелина [mm]: 30
  Должина [mm]: 1,200
  Ширина [mm]: 600
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.17
 2. Insulation
  Производител: FIBRAN SA

  ID на производот: 13701

  Производ тип: ФИБРАНгео Б 001
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камена волна повеке наменска плоча

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 33.000
  Дебелина [mm]: 30
  Должина [mm]: 1,200
  Ширина [mm]: 600
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.10
 3. Insulation
  Производител: FIBRAN SA

  ID на производот: 13690

  Производ тип: ФИБРАНгео Б 570
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камена волна за вентилирана фасада

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 33.000
  Дебелина [mm]: 30
  Должина [mm]: 1,200
  Ширина [mm]: 600
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.10
 4. Insulation
  Производител: FIBRAN SA

  ID на производот: 13679

  Производ тип: ФИБРАНгео Б 050
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камена волна за сендвич sид

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 34.000
  Дебелина [mm]: 30
  Должина [mm]: 1,200
  Ширина [mm]: 600
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.13
 5. Insulation
  Производител: FIBRAN SA

  ID на производот: 13669

  Производ тип: ФИБРАНгео Б 040
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камена волна за покрив

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 34.000
  Дебелина [mm]: 30
  Должина [mm]: 1,200
  Ширина [mm]: 600
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.13
 6. Insulation
  Производител: FIBRAN SA

  ID на производот: 13640

  Производ тип: ФИБРАНгео БП ЕТИКС
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камена волна за надворешна термо фасада

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 35.000
  Дебелина [mm]: 30
  Должина [mm]: 1,000
  Ширина [mm]: 600
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 1.17
 7. ISOVER Фасадна камена волна
  Производител: SAINT-GOBAIN

  ID на производот: 22125

  Производ тип: ISOVER Фасадна камена волна
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камена волна за изолација на фасади

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.037
  Дебелина [mm]: 40
  Должина [mm]: 1,200
  Ширина [mm]: 600
 8. Insulation
  Производител: THRAKON

  ID на производот: 14395

  Производ тип: Камена волна
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Незапаллива изолација од плочи од камена волна со подобрени термо и звучни изолациски карактеристики. Внатрешна употреба.

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 0.035
  Дебелина [mm]: 40
  Должина [mm]: 1,200
  Ширина [mm]: 600
 9. Insulation
  Производител: FIBRAN SA

  ID на производот: 13729

  Производ тип: ФИБРАНгео БП 30
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камена волна за под

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 36.000
  Дебелина [mm]: 40
  Должина [mm]: 1,200
  Ширина [mm]: 600
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 0.90
 10. Insulation
  Производител: FIBRAN SA

  ID на производот: 13722

  Производ тип: ФИБРАНгео Б 051
  icon
  RON 1,00
  You save RON 0 p.a.

  Камена волна за под

  Заштеди:

  32 %
  Просечно домаќинство може да заштеди околу 32 % од годишната потрошувачка на енергија за греење

  Топлинска спроводливост (ʎ-вредност) [W/mK]: 35.000
  Дебелина [mm]: 40
  Должина [mm]: 1,200
  Ширина [mm]: 600
  Пренос на топлина (u-вредност) [W/m²K]: 0.88
Страна
по страна
Поставете надолен смер